Organisatie

Bij Itter werken momenteel 24 mensen. De functies en taken van de directie
liggen in handen van Henk Wiersma. In het dagelijks werk wordt hij ondersteund
door een Productiemanager en twee administratief medewerksters, die samen
een fulltime functie vervullen. De productiemanager geeft samen met een
productiechef leiding aan het overig productiepersoneel.