Strategie

Itter als proces supplier (zie NEVAT terminologie) Itter concentreert zich op het
proces voor toelevering van aluminium profielen aan OEM’ers of Main Suppliers.
Daarbij kiest Itter voor een differentiatiestrategie met voorzichtige groei gericht op
professionalisering van het primaire proces. Onder professionaliteit verstaat Itter
een hoge reproduceerbaarheid en realtime informatie over status en performance.

Produkt-marktcombinatie Itter levert aluminium onderdelen/profielen. Itter heeft
veel kennis van het proces van hoogfrequent verspanen, hetgeen het mogelijk maakt
om extra lange profielen te bewerken zonder de vorm ervan te veranderen. Itter wil
zich vooral richten op klanten die de hoge mate van controle over het primaire
proces/ schone manier van werken als een behoorlijke meerwaarde waarderen.
Dit betekent onder andere dat Itter zich verder zal richten op de kopieer- en
halfgeleiderindustrie en de algemene machinebouw.

Seriegroottes Itter richt zich heel bewust op een mix van seriegroottes, omdat
de verschillende disciplines daarmee optimaal kunnen worden ingezet:

1. Massa voor het houden van een hoge bezetting van machines.
2. Seriematig werk voor het behalen van goede marges.
3. Enkelstuks voor het prikkelen van de echte vakmensen bij Itter.

ICT wordt gezien als een belangrijk middel dat kan bijdragen aan de professionalisering
van het primaire proces. De ontwikkelingen in ICT bieden de mogelijkheid om informatie
realtime beschikbaar te stellen aan gebruikers. De toekomst is dat informatie niet alleen realtime,
maar ook overal en altijd beschikbaar is. Het op deze wijze beschikbaar hebben van informatie
wordt gezien als een bijdrage aan professionalisering van de bedrijfsvoering.

Een klant, medewerker en/of andere betrokkene kan in staat worden gesteld om op
ieder gewenst moment informatie over status en performance van een bepaald proces
op te vragen. Itter ziet realtime procesinformatie als een goed streven naar perfecte
productieproces beheersing.