Uitbreiding met extra hal

Woensdag 11 oktober 2006

Diagonaal achter het huidige pand van Itter heeft Itter een extra hal gehuurd om extra productie ruimte te kunnen gebruiken. Er is hierdoor ongeveer 2000 vierkante meter extra vloeroppervlak voor de gestegen productie.


Het adres van deze extra hal is:

ITTER BV Poort 2
p/a Loswal 10
Hardenberg