Beleid

Hoofddoelstelling van het beleid van Itter BV is haar afnemers producten en diensten
te leveren, welke voldoen aan een met hun overeengekomen afspraken. Teneinde
deze doelstelling op een blijvende basis te realiseren zal alleen in overleg met de
afnemer worden afgeweken van de gemaakte afspraken. Vrijwel dezelfde doelstelling
geldt voor de toeleveranciers van Itter . Het geheel moet in een juiste samenwerking
van toeleveranciers en afnemers binnen een optimaal netwerk geschieden.