Kwaliteitszorg

Teneinde de beleidsdoelstelling te kunnen realiseren is een optimale kwaliteitszorg
noodzakelijk. Onontbeerlijke randvoorwaarden hierbij zijn:

-een continu, gestructureerde aanpak voor, en correctie van, tekortkomingen.
-het nemen van correctieve- en preventieve maatregelen.

Om dit te bereiken heeft Itter een kwaliteitssysteem opgezet
en geïmplementeerd, dat gebaseerd is op en voldoet aan de ISO 9001:2008 norm.